Andrzej Grabowski

Architekt Rozwiązań Enterprise
Integrated Solution (grupa Orange)
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Elektroniki Instytut Informatyki, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Architekt Rozwiązań Enterprise ICT z ponad 30 letnim doświadczeniem w Polsce i Europie. Obecnie pracuje w firmie Integrated Solution Sp z o.o. jako „Customer Solution Architect” dla rynku finansowego i publicznego. W latach 2011-2017 pracownik firmy Hewlett Packard Enterprise jako Dyrektor Transformacji Cyfrowej rynku Finansowego, gdzie opracował strategię rozwiązań tego rynku. W swoje długoletniej praktyce wdrożył wiele rozwiązań z obszaru automatyzacji systemów ICT poczynając do Chmury Publicznej, Prywatnej , Kontenerów, czy RPA (Robot Process Automation) poprzez rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa systemów „online Banking”, rozwiązania dla rynku telekomunikacyjnego takie jak systemy bilingu czasu rzeczywistego wdrożone w Gruzji, na Białorusi czy w Turcji. W latach 1993-2009 jako Architekt Rozwiązań w firmie Hewlett Packard Polska zrealizował wiele projektów z obszaru bezpieczeństwa, integracji aplikacji i systemów, monitorowania IT zgodnej z metodyką ITSM.