Kasjan Kajrunajtys

Programme Manager / RPA Expert
Eversis
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Pierwsze zlecenie programistyczne zrealizowałem jako student pierwszego roku w 1983 roku. Od tego czasu pracowałem w większości istniejących ról w branży IT. Pracowałem dla polskich i zagranicznych firm informatycznych, banków, ubezpieczycieli, firm produkcyjnych i telekomunikacyjnych.
W 2010 roku, razem z Maciejem Zagórowskim w założonej przez nas firmie First Byte, podjęliśmy prace badawcze nad technologią, która później zyskała nazwę „Robotic Process Automation”. Tak powstało innowacyjne narzędzie klasy RPA o nazwie Wizlink. Obecnie ma ono za sobą 2,5-letni okres eksploatacji w obszarze finansów w firmie ubezpieczeniowej.
W maju 2018 Eversis dokonał inwestycji w First Byte, co otwarło nowy etap w rozwoju produktu.
W czasie wolnym zajmuję się fotografią.