Krzysztof Gwardys

Główny Architekt
Promity
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w obszarach architektury korporacyjnej, zmiany organizacyjnej, zarządzania portfelem projektów i rozwoju oprogramowania w wielu dużych organizacjach z sektora finansowego, telekomunikacyjnego, energetycznego i publicznego.

Wspierałem realizację programów transformacyjnych oraz  łączenie różnych "światów" w organizacji, w szczególności: biznesu i IT, zarządzania i architektury, budowy oprogramowania i jego utrzymania.

Obecnie jestem prezesem firmy Promity.

Posiada certyfikaty: MBA, PRINCE2, TOGAF, ITIL, COBIT 5, COSMIC.