Łukasz Parkitny

Junior System Consultant
Orsted
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Jestem zatrudniony na stanowisku Junior System Consultant w firmie Orsted Polska. Obecnie pracuję głównie jako RPA Developer, na co dzień zajmując się budową oraz utrzymaniem robotów na platformie UiPath. Służą one do automatyzacji procesów biznesowych.