Zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby organizacji seminarium RAKIETA'2018

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy alei Niepodległości 162, 02-554 Warszawa – dalej SGH. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@sgh.waw.pl.
Dane osobowe zamieszczone w formularzu przetwarzane będą w celu związanym z organizacją i rozliczeniem seminarium RAKIETA'2018, które odbędzie się w 4 lipca 2018 r.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji na seminarium. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ma Pani/Pan możliwość ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO.
Dostęp do twoich danych mogą mieć firmy realizujące, na rzecz SGH, zadania, które wymagają dostępu do danych osobowych np.: obsługa strony rejestracyjnej na seminarium.
Dane zostaną usunięte po zakończeniu i rozliczeniu seminarium.