Piotr Kurecki

Kierownik Projektu RPA
PeKaO S.A.
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Aktualnie odpowiadam za robotyzację procesów w Banku Pekao SA, wspieram rozwój platformy BPM.
Od wielu lat skutecznie automatyzuję i optymalizuję procesy w Banku w szczególności związane z centralizacją obsługi Klienta.
Jestem absolwentem Politechniki Rzeszowskiej (ekonomia). Od 23 lat jestem związany z moim obecnym i jedynym jak dotąd pracodawcą.
Posiadam bogate i wszechstronne doświadczenie związane zarówno z obsługą klienta (oddział), jak systemami centralnymi (mainframe, BPM) i procesami backoffice (zajęcia komornicze, przekazy zagraniczne, obsługa kredytów). Prowadziłem projekty po stronie Biznesu, obecnie w strukturach IT odpowiadam za RPA.
Prywatnie jestem „rozsądnym” optymistą, moja praca i związany z nią dostęp do najnowszych technologii daje mi wielki fun – „cały czas się dziwię że mi jeszcze za to płacą”.