Roman Buga

RPA developer
Orsted
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Pracuję jako RPA Developer. Na co dzień zajmując się budową oraz utrzymaniem robotów na platformie UiPath, które służą do automatyzacji procesów biznesowych.